Elektrotehnički institut DEC d.o.o. iz Zrenjanina je osnovan 1990. godine, prvobitno kao preduzeće Dimitrije Electro Company d.o.o., da bi 2000. godine stekao status Instituta. Od samog nastanka pa do danas, osnovna delatnost Instituta su merenja iz oblasti elektrotehnike, kao i zastupanje renomiranih kompanija koja se bave proizvodnjom merne opreme.

Osnovni smisao postojanja Elektrotehničkog instituta DEC d.o.o. je da zadovolji korisnike usluga kvalitetom i kompetencijom ispitivanja, kontrolisanja i etaloniranja iz oblasti elektrotehnike prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 i SRPS ISO/IEC 17020.

Radi postizanja poverenja u kvalitetu pruženih usluga, uspostavili smo integrisan sistem menadžmenta koji uključuje:

• sistem upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001;
• sistem zaštite životne okoline SRPS ISO 14001;
• sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednoću na radu SRPS OHSAS 18001.

Kompanija čiji je zvanični zastupnik naš Institut u prodaji, servisiranju  i obuci: