Kontrolno / Ovlašćeno telo

Na osnovu odluke Akreditacionog tela Srbije, Elektrotehnički institut DEC d.o.o. Zrenjanin Kontrolno telo je akreditovano pod akreditacionim brojem 06-161, kao kontrolno telo tipa C po standardu ISO/IEC 17020:2012, za obavljanje poslova kontrolisanja u oblasti elektrotehnike, u skladu sa obimom akreditacije.
Rešenjem Ministarstva privrede i Direkcije za mere i dragocene metale, Elektrotehnički institut DEC d.o.o. Zrenjanin Kontrolno telo je ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja mernih transformatora i upisan u Registru ovlašćenih tela pod brojem OM 095.