Kontrolno telo

Na osnovu odluke Akreditacionog tela Srbije, Elektrotehnički institut DEC d.o.o. Zrenjanin Kontrolno telo je akreditovano pod akreditacionim brojem 06-161, kao kontrolno telo tipa C po standardu ISO/IEC 17020:2012, za obavljanje poslova kontrolisanja u oblasti elektrotehnike, u skladu sa obimom akreditacije.
 

Kontrolno telo

 

Više informacija o načinu podnošenja i rešavanja prigovora možete videti ovde

Obrazac prigovor / žalba možete preuzeti ovde