OVERAVANJE MERNIH TRANSFORMATORA

Rešenjem Ministarstva privrede i Direkcije za mere i dragocene metale, Elektrotehnički institut DEC d.o.o. Zrenjanin Kontrolno telo je ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja mernih transformatora i upisan u Registru ovlašćenih tela pod brojem OM 095