Laboratorija za etaloniranje

Laboratorija za etaloniranje Elektrotehničkog instituta ‘’DEC’’ d.o.o. Zrenjanin je akreditovana laboratorija za električne veličine od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), na osnovu rešenja 02-061 od 20.11.2015. godine.