Merila za ispitivanje kvaliteta isporučene energije

Ukoliko želite da dobijete predračun sa informacijama o načinu plaćanja, rokom isporuke i sl., potrebno je da popunite odgovarajući obrazac putem online forme, ili nas kontaktirajte na broj telefona: 023/580-830 ili elektronskom poštom na e-mail adresu info@dec.rs

Predračun ćemo Vam dostaviti u najkraćem roku.