Energetska efikasnost

Energetska efikasnost


  • Izrada Elaborata energetske efikasnosti
  • Izrada energetskih pasoša
  • Termovizijsko snimanje objekata

02

  • Energetski pasoš je elaborat koji je obavezna projektna dokumentacija za sve novoizgrađene objekte, objekte na kojima se vrši renoviranje i sanacija, kao i za objekte koji su u prometu nekretnina. Pasoši sedele u kategorije od A do G u zavisnosti od energetske efikasnosti objekta. Kategorija A je visokoenergetski efikasan objekat, a G objekat koji stvara najmanju energetsku uštedu.
  • Energetski pasoš sadrži podatke o karakteristikama objekta, troškovima grejanja – hlađenja, gubicimaenergije kao i mogućim uštedama. Kategorija energetskog pasoša direktno utiče na cenu nekretnine natržištu.
  • Elaborate izrađuju stručna lica našeg Instituta koja poseduju licencu „381 – odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada“ izdatu od Inženjerske komore Srbije. Takođe naš Institut poseduje Rešenje o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata.
  • Naša stručna lica vrše termovizijsko snimanje objekata, čime se otkrivaju kritična i slabije izolovana mesta na njihovim površinama, gde je gubitak energije najveći. Precizno se otkriva kvalitet izvedeneizolacije različitih termomostova i utvrđuje se kvalitet omotača cele zgrade u vidu termoizolacije i njenih pojedinih delova (zidova, serklaža, prozora, vrata i dr.).