MI 3295

image23201

Namenski digitalni instrument za merenje napona koraka i dodira, otpora uzemljenja rezolucijom od 1mΩ i specifičnog otpora tla.Namena je prvenstveno za trafostanice, elektroenergetske objekte sa velikim sistemima uzemljenja. Karakteriše ga visoka tačnost merenja zbog visoke vrednosti merne struje do 50A i kao kvalitetno suzbijanje smetnji.Merilo napona koraka je autonomno i nema potrebe za dugim naponskim mernim provodnicima i ima malu masu.Visoki stepen bezbednosti zbog niskoe vrednosti izlaznog napona (55 V). Rezultati ispitivanja se prenose na računar i moguće ih je obraditi pomoću programskog paketa HVLink, koji omogućava analizu i izradu dokumentacije o ispitivanju.

                                                MI 2124

image21831

Namenski digitalni instrument za ispitivanje el. otpora uzemljenja i gromobranskih instalacija. Ispitivanje gromobranskih instalacija i sastava uzemljenja prema klasičnoj U-I metodi i U-I metodi s dodatnim kleštima (A 1018, opcija), te metodi za merenje neprekidnosti i otpora petlje uzemljenja  sa dvoje strujnih klešta (A 1018 i A 1019, opcija) bez razvezivanja mernog mesta. Merenje specifičnog otpora tla (Wenerova metoda) pomoću 4 merne sonde do dubine 30 metara. Merenje efektivne struje do 200 A. Komplet sadrži: merni instrument; mernu vezicu 4,5m, crna; merna vezica 4,5m, zelena; merna vezica 15m, crvena; merna vezica 20m, plava; ispitne sonde, 4 komada; uputstvo za upotrebu i garancija 2 godine.Uverenje o odobrenju tipa merila br. 2/4-02-6087-2002od Direkcije za mere i dragocene metale.