MI 3200

image22951

Moderno digitalno merilo otpora izolacije (u čvrstom koferu) sa DC naponima od  500V do 10kV ukoracima od po 25 V. Merenje otpora izolacije do 10 TOhma. Merenje indeksa polarizacije (PI);koeficijenta dielektričnog pražnjenja (DD); koeficijenta dielektrične apsorpcije (DAR); električne kapacitivnosti; električne struje curenja (mA); probojnog napona; frekvencije; AC i DC napona od 0-600V). Napaja se iz punjivih NiMH baterija; meh. zaštita IP 44; Mogućnost priključenja na PC softver sa RS 232 ili USB port; Autokalibracija; Mogućnost programiranja vremena ispitivanja; Masa merila sa priborom 6kg. Uverenje o odobrenju tipa merila br. 2/4-01-2350 od Direkcije za mere i dragocene metale.

                                                MI 2123                   

преузимање

Namenski digitalni instrument za merenje otpora izolacije nn el. instalacija jednosmernim naponom i utvrđivanja neprekidnosti zaštitinog provodnika. Ispitni napon za merenje otpora izolacije od 50 do 1000V. Merno područje do 20GOhma. Kompenzacija mernih provodnika do 5 Ohma. Automatsko pražnjenje mernog objekta nakon merenja. Standarni set sadrži: Merni instrument; Ispitni provodnici; Krokokodil štipaljka (crna);Dimenzije (š x v x d): 156 x 100 x 190 mm. Masa uređaja (bez pribora) 1 kgUverenje o odobrenju tipa merila br.2/4-02-166 od Direkcije za mere i dragocene metale.

                                             MI 3252
image23081

Savremeni digitalni mikroommetar koji generiše struju do 100A DC, mernog ranga od 10 mikroOhma do 20 Ohma. Princip rada, Kelvinova metoda. Specijalista za merenje prelaznih otpornosti kod prekidača snage i rastavljača. Ugrađena baterija obezbeđuje siguran i stabilan rad na terenu. Relativno male mase (11,8kg bez pribora) predstavlja idealno merilo za rukovaoce. Mehanička zaštita kada je kofer zatvoren je IP64, otvoren IP 30. Lokalna memorija ima mogućnost pohranjivanja oko 1000 rezultata (512kB), uz mogućnost prebacivanja podataka na USB. Temperaturni  uslovi rada od -10 do +50 stepeni C. Napon napajanja 230V, 200VA.