JEDNOFAZNI REGULACIONI TRANSFORMATORIMETRELf48190b2bd

Autotransformatori:

 • Up:230 V
 • Us: 0 do 230 V ili 0 do 260 V
 • Is: 0.8 do 32 A 

Sigurnosni transformatori:

 • Up: 230 V
 • Us: 0 do : 34 V, 245 V, 253 V
 • Is : 1.8 A , 3.1 A, 6 A

Frekventni opseg:

 • 50 do 400 Hz

TROFAZNI REGULACIONI TRANSFORMATORIMETRELf1cfd03c29

Autotransformatori:

 • Up:400 V
 • Us: 0 do 400 V ili 0 do 450 V
 • Is: 0.8 do 32 A 

Frekventni opseg:

 • 50 do 400 Hz

REGULACIONI TRANSFORMATORI POKRETANI MOTOROMMETREL8512971f13

Motorni pogon za jednofazne i trofazne tipove transformatora.

REGULACIONI TRANSFORMATORI U KUĆIŠTU – METREL06c978a0df

Jednofazni tip:

 • Up:230 V
 • Us: 0 do 260 V
 • Is: 4.5 do 32 A 

Trofazni tip:

 • Up: 400 V
 • Us: 0 do 450 V
 • Is : 8 do 32 A

Frekventni opseg:

 • 50 do 400 Hz

MA 4804 – METREL
EIS_Power_supply_05

Izvor napajanja. Ugrađeni autotransformator omogućava podešavanje napona. Preko ampermetara i voltmetara vrši se stalna kontrola struje i napona na izlazu. Izlaz: 0 do 245 VAC (3.1A). Ulaz je galvanski izolovan od ulaza. Automatska zaštita od prekomerne struje.

Napajanje: 230 V

 • Dimenzije (Š x V x D): 228 x 216 x 210 mm
 • Masa (bez pribora): 9,5 kg

                                            R-L-C dekade – METREL
405e190c38

Dekade otpora:

 • MA 2115 od 0 do 10MΩ u koracima od 1Ω
 • MA 2115 S od 0 do 1 MOhm u koracima od 0.1Ω

Dekada kapaciteta:

 • MA 2405 od 100 pF do 100 nF u koracima od 100 pF
  Dozvoljeni napon 250 V AC / 175 V DC

Dekada induktiviteta:

 • MA 2705 od 0-999 mH u koracima od 1 MH
  Dozvoljeno strujno opterećenje do 100 mA

                                          MD 9240 – METREL

 image27441

Jednofazni i trofazni stoni transformatori u kućištu.

Jednofazni tip:

 • Upr: 230 V
 • Usek: 0-260 V
 • Isek: 4,5-32A

  Trofazni tip:
 • Upr: 400 V
 • Usek: 0-450 V
 • Isek: 8-32A

Opseg frekvencije: 50-400 Hz